स्वागत आहे जगाच्या एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी ते सुद्धा घरातूनच ते सुद्धा एका वेबसाईट वर आणि जगाची आध्यावत माहिती मिळण्याचे एकमेव ठिकाण म्हणजेच Dream Online Service .
Logo Design by Ashish R Virakt

Wednesday, 17 January 2018

26 जानेवारी साठी विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी उपयुक्त...

26 जानेवारी साठी विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी उपयुक्त


                    प्रजासत्ताक दिनी उत्सव हा भारत, विशेषत: शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा उत्सव आहे. भारतीय प्रजासत्ताक दिन बद्दल विद्यार्थी कौशल्य आणि ज्ञान वाढवण्यासाठी विविध क्रियाकलाप शिक्षक करतात. भाषण पठण आणि गट चर्चा भारताच्या प्रजासत्ताक दिनांवरील काही महत्त्वाची कार्ये आहेत.


====================================================================

====================================================================

No comments:

Post a Comment